Free Gifts

  Spend £85.00 more to receive:
 • All gifts
 • Free Dermalogica Brightening Heroes Kit

» All gifts

DermalSense vilkår for bruk

Denne siden (sammen med dokumentene det er referert til) forteller du vilkårene for bruk som du kan gjøre bruk av vårt nettsted www.dermalsense.co.uk (vår side), enten som besøkende eller som registrert bruker. Les disse vilkårene for bruk nøye før du begynner å bruke området. Ved å bruke nettstedet vårt, kan du angi at du godtar disse vilkårene for bruk og at du aksepterer å overholde dem. Hvis du ikke godtar disse vilkårene for bruk, vennligst avstå fra bruker nettstedet vårt.

Tilgang til vårt nettsted

Tilgang til vårt nettsted er tillatt på midlertidig basis, og vi forbeholder oss retten til å innstille eller endre tjenesten vi yter på vårt nettsted uten varsel (se nedenfor). Vi vil ikke være ansvarlig hvis en eller annen grunn vårt nettsted er tilgjengelig til enhver tid eller i noe tidsrom.

Vi kan fra tid til annen, begrense tilgang til enkelte deler av nettstedet vårt, eller til hele nettstedet, for brukere som har registrert hos oss.

Hvis du velger, eller du har fått, en identifikasjonskode for brukeren, passord eller annen slags informasjon som en del av våre sikkerhetsprosedyrer, må du behandle slik informasjon som konfidensiell, og du må ikke avsløre den til noen tredjepart. Vi har rett til å deaktivere bruker-ID-kode eller passord, om valgt av deg eller allokert av oss, når som helst, hvis du har mislyktes etter vår mening å etterkomme noen av bestemmelsene i disse vilkårene for bruk.

Du er ansvarlig for å gjøre alle ordninger nødvendig for you skal ha tilgang til nettstedet vårt. Du er også ansvarlig for å sikre at alle personer som besøker vårt nettsted via din internettforbindelse er klar over disse vilkårene, og at de etterkommer dem..

Immaterielle rettigheter

Vi er eieren eller Lisenstaker av alle immaterielle rettigheter i vårt nettsted, og materiale publisert på den. Disse arbeider er beskyttet av copyright lover og avtaler i verden. Alle slike rettigheter forbeholdes.

Du kan ta utskrift av én kopi, og kan laste ned utdrag, av en hvilken som helst side(r) fra vårt nettsted som egen referanse, og du kan trekke oppmerksomheten til andre innen din organisasjon til materiale som er oppført på nettstedet.

Du må ikke endre papir- eller digitale kopier av noen materialer som du har trykket på eller lastet ned på noen måte, og du må ikke bruke noen illustrasjoner, fotografier, video- eller sekvenser eller noe grafikk separat fra alle tilhørende teksten.

Vår status (og som av eventuelle identifiserte bidragsytere) som forfattere av materiale på vårt nettsted må alltid erkjennes.

Du må ikke bruke noen del av materialet på vårt nettsted i handelsøyemed uten tillatelse enten fra oss eller våre lisensgivere.

Hvis du utskrift av, kopierer eller laster ned noen del av vårt nettsted i strid med disse bruksvilkårene, din rett til å bruke vårt nettsted opphøre øyeblikkelig og du må vi så velger, returnere eller destruere eventuelle kopier av materialet du har laget.

Avhengighet av informasjon som er lagt inn

Kommentarer og andre materialer som er oppført på nettstedet er ikke ment å beløpe seg til råd tillit bør plasseres. Vi fraskriver seg derfor alt ansvar samt ansvar som oppstår fra tillit plassert på slikt materiell av alle besøkende på vårt område, eller av alle som kan være informert om noen av innholdet.

Våre endringer på webområdet regelmessig

Vi tar sikte på å oppdatere nettstedet regelmessig, og du kan endre innholdet når som helst. Hvis behovet oppstår, kan vi inndra tilgangen til nettstedet vårt, eller Lukk det på ubestemt tid. Noen av materiale på vårt nettsted kan være utdatert til enhver tid, og vi er ikke forpliktet til å oppdatere slikt materiale.

Vårt ansvar

Materiale som vises på nettstedet leveres uten betingelser, garantier eller garantier med hensyn til nøyaktigheten. I den utstrekning tillatt ved lov, vi, andre medlemmer av vår gruppe av selskaper og tredjeparter som er koblet til oss herved uttrykkelig utelukke:

  • Alle betingelser, garantier og andre vilkår som ellers kan være underforstått ved lov, sedvanerett eller loven av egenkapital
  • Erstatningsansvar for direkte eller indirekte tap eller skade noen bruker i forbindelse med vårt nettsted eller i forbindelse med bruk, manglende evne til å bruk eller resultatet av bruk av vårt nettsted, eventuelle nettsteder lenket til det og eventuelt materiale oppgitt på det, inkludert, uten begrensning noe ansvar for
  • tap av inntekt eller utbytte
  • tap av virksomhet
  • tap av fortjeneste eller kontrakter
  • tap av antatte besparinger
  • tap av data
  • tap av goodwill
  • bortkastet administrasjons- eller kontortid og
  • for annet tap eller skade av noe slag, uavhengig og om forårsaket av uaktsomhet (inkludert forsåmmelse), brudd på kontrakt, eller annen måte, selv om det var forutsigbart.

Dette påvirker ikke vårt ansvar for død eller personskade som skyldes fra vår uaktsomhet, heller ikke vårt ansvar for uredelig feilaktig framstilling eller feilaktig framstilling angående noen fundamental sak, heller ikke noe annet ansvar som ikke kan være utelukket eller begrenset under gjeldende lov.

Informasjon om deg og dine besøk på vårt nettsted

Vi behandler opplysninger om deg i samsvar med våre retningslinjer for personvern. Ved å bruke nettstedet, samtykker du til slik behandling og garanterer at alle data som er levert av du er nøyaktig.

Transaksjoner som er inngått gjennom vårt nettsted

Kontrakter om levering av varer som dannet gjennom vårt nettsted eller som følge av dine besøk du er underlagt våre vilkår og betingelser for forsyning.

Virus, banalisere og andre lovbrudd

Du må ikke misbruke våre området ved å innføre bevisst virus, trojanske hester, ormer, logic bombs eller annet materiale som er teknologisk skadelig. Du må ikke forsøke å få uautorisert tilgang til vårt nettsted, serveren der nettstedet er lagret eller en server, datamaskinen eller databasen som er koblet til nettstedet vårt. Du må ikke angripe vårt nettsted via en avvisning av tjenesteangrep eller distribuert denial-av tjenesteforespørsler.

Ved brudd p denne bestemmelsen, ville du begår en kriminell handling under datamaskinen misbruk Act 1990. Vi vil rapportere et slikt brudd på relevante rettslige myndigheter, og vi vil samarbeider med de myndighetene ved å avsløre identiteten til dem. I et slikt brudd, vil din rett til å bruke vårt nettsted opphøre øyeblikkelig.

Vi vil ikke være ansvarlig for tap eller skade som er forårsaket av et distribuert-denial of service-angrep, virus eller andre skadelige teknologisk materiale som kan infisere ditt datautstyr, programmer, data eller andre proprietære materiale på grunn av til din bruk av nettstedet vårt eller nedlasting av materiale lagt ut på det, eller på et webområde som er koblet til den.

Koble til vår side

Du kan lenke til vår hjemmeside, følger du gjøre det på en måte som er rettferdig og lovlig og ikke skade vårt rykte eller dra nytte av det, men du må ikke opprette en kobling på en slik måte som å foreslå noen form for tilknytning, godkjenning eller anbefalingfra vår side where none exists.

Du må ikke opprette en kobling fra alle webområder som ikke eies av deg. Nettstedet må ikke være utformet på andre områder. Vi forbeholder oss retten til å trekke en knytte tillatelse uten varsel.

Hvis du vil gjøre all bruk av materiale på vårt nettsted, annet enn som beskrevet ovenfor, kan du adressen din forespørsel om å info@dermalsense.co.uk.

Koblinger fra vår side

Der vårt nettsted oppgir lenker til andre nettsteder og ressurser som skaffes av tredjeparter, disse lenkene bare oppgitt for deg informasjon. Vi har ingen kontroll over innholdet på disse nettstedene eller ressursene, og godtar ikke ansvar for dem eller for tap eller skade som måtte oppstå fra din bruk av dem.

Jurisdiksjon og lovvalg

Engelsk rett vil ha eksklusiv jurisdiksjon over eventuelle krav som oppstår fra eller relatert til, et besøk til vår side, selv om vi beholder retten til å bringe rettssaken mot du for brudd på disse vilkårene i landet du bor eller andre relevante land.

Disse vilkårene for bruk og eventuelle tvister eller krav som oppstår som følge av eller i forbindelse med dem eller deres saksområdet eller formasjonen (inkludert kontrakten tvister eller krav) skal styres av og fortolkes i samsvar med lov av England og Wales.

Varianter

Vi kan revidere disse bruksvilkårene når som helst ved å endre denne siden. Du er forventet å sjekkeDenne siden fra tid til annen å ta varsel om eventuelle endringer vi gjort, som de er bindende for deg. Noen av bestemmelsene omhandlet i disse vilkår for bruk kan også bli erstattet av bestemmelser eller meldinger publisert andre steder på vår side.

Dine bekymringer

Hvis du har noen spørsmål om materiale som vises på nettstedet vårt, kan du kontakte info@dermalsense.co.uk.

 

Takk for at du besøker nettstedet vårt.