Free Gifts

    Spend £85.00 more to receive:
  • All gifts
  • Free Gift: Dermalogica Renew & Recharge Kit worth £40

» All gifts

DermalSense warunków sprzedaży

Na tej stronie (wraz z dokumentów określonych na nim) informuje, zasady i warunki, na których dostarczamy każdy produkt (produkty) wymienione na naszej witryny sieci Web www.dermalsense.co.uk (naszej witryny) do Ciebie. Przeczytaj te zasady i warunki starannie przed zamówieniem wszelkich produktów z naszej witryny. Należy zrozumieć, że nakazując naszymi produktami, uzgadniają można na związanie niniejszych warunków. Sprawdź, czy pole na stronie Checkout, aby potwierdzić akceptację niniejszych warunków.

Proszę zrozumieć, że jeśli odmówić przyjęcia niniejszych warunków nie będzie stanie wszelkich produktów z naszej witryny.

 

1 Informacje o nas

www.dermalsense.co.UK jest witryną obsługiwane przez The Room Beauty, (NAS). Nasze statutową siedzibę i główny adres handlowych jest DermalSense, C/O The Beauty Room, 23 Greenwich South Street, London, Wielka Brytania.

 

2 Dostępnością usług

Nasz serwis jest przeznaczony do użytku przez ludzi na całym świecie.

 

3 Stanu

Umieszczając zamówienia za pośrednictwem naszej witryny, użytkownik gwarantuje że:

3.1.1 Można są prawnie zdolne zawarcie wiążącej umowy;

3.1.2 Są co najmniej 18 lat.

 

4 Jak powstały umowy pomiędzy użytkownikiem a nas

4.1 Zamówienie stanowi ofertę do nas do zakupu produktu. Wszystkich zamówień podlega przyjęciu przez nas zgodnie z niniejszymi warunkami. Po umieszczeniu zamówienia, otrzymasz wiadomość e-mail od nas uznając, że Otrzymaliśmy Twoje kolejność (potwierdzenia zamówienia). Należy pamiętać, że nie oznacza to że przyjęto Twojego zamówienia. Przyjęcie zamówienia będzie miało miejsce i powstanie umowy sprzedaży między nami (Umowa), gdy wysyłamy zamówionych produktów do Ciebie, chyba że możemy powiadomienia można nie przyjmujemy zamówienie lub zostanie anulowane.

4.2 Umowy będzie dotyczyć tylko tych produktów, które wysyłamy. Będzie nam nie zobowiązane do dostarczania jakichkolwiek innych produktów, które mogą mieć zostały części zamówienia, chyba że i do czasu, gdy wysyłamy takich produktów.

 

5 Praw konsumentów

5.1 Jeżeli są Umawiającymi się jako konsumentowi, można anulować kontraktu w dowolnym momencie w ciągu 30 dni, licząc od dnia, po otrzymaniu produktów. W takim przypadku użytkownik będzie otrzymywać pełny zwrot ceny płaconej za produkty zgodnie z naszą polityką refundacji (wymienione w ustępie 9 poniżej).

5.2 Aby anulować umowę, musi poinformować nas na piśmie i zwracać wyrobu(-ów) do nas bezpośrednio, bez otwierania, w tym samymstan, w którym użytkownik otrzymał je i na własny koszt i ryzyko.

5.3 Szczegóły tego ustawowe prawa i wyjaśnienie sposobu wykonywania, są dostarczane w potwierdzeniu zamówienia. Przepis ten nie narusza ustawowych praw.

 

6 Dostawy

Nasze opłaty dostawy i terminy dostawy szacowane są określone w naszychZasady dostawysekcja Page. Dążymy do dostarczania towarów w ramach szacunkowe terminy, jednak opóźnienia czasami może wystąpić ze względu na nieprzewidziane okoliczności oraz firma nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub niewykonanie dostawy w takich terminach.

 

7 Ryzyka i tytuł

7.1 Produkty będą na ryzyko od czasu dostawy.

7.2 Własności Pass tylko będzie produktów, gdy otrzymujemy pełnej płatności wszystkich kwot z powodu w odniesieniu do tych produktów, włączając dostarczanie opłat.

 

8 Cen i płatności

8.1 Ceny produktów będzie notowane na naszej stronie od czasu do czasu, z wyjątkiem przypadków oczywistych błędów.

8.2 Te ceny zawierają podatek VAT, ale mogą wykluczać koszty dostawy, które zostaną dodane do całkowitej kwoty należnej jako załącznika w naszychZasady dostawysekcja Page.

8.3 Ceny podlegają zmianom w dowolnym momencie, ale zmianynie wpłynie na zamówienia, które możemy już podjęte.

8.4 Naszej witryny zawiera dużą liczbę produktów i zawsze jest możliwe, że pomimo starań, niektórych produktów wymienionych w naszej witrynie może niepoprawnie wycenione. Zwykle sprawdzimy cen jako część naszych procedur wysyłki tak, że gdy ceną prawidłową produktu jest mniejsza niż nasze ceny podanej, będzie pobieramy niższej podczas wysyłania produktu możesz.

8.5 Jesteśmy nie obowiązku dostarczania produktu do Ciebie niepoprawne cenie (niższa) Jeśli błąd cenowych jest oczywiste i unmistakeable i można racjonalnie zostały uznane przez użytkownika jako mis-pricing.

8.6 Płatności dla wszystkich produktów musi być przez karty kredytowej lub debetowej. Akceptujemy płatności Visa Credit i debetowe, Mastercard, Maestro (przełącznik), Solo i Amex tylko. Nie bierzemy płatności z karty w czasie, jakie otrzymujemy zamówienia po Nagraliśmy dane karty. Produkty podlegają dostępności. W przypadku gdy jesteśmy w stanie dostarczyć wszelkich produktów poinformujemy Cię tak szybko, jak to możliwe. Pełnej refundacji zostanie podany, gdzie można już zapłacił za produkt.

 

9 Naszej polityki refundacji

9.1 Jeśli zwrotu produktu do nas (na przykład, ponieważ zostało anulowane przez Umowę między nami lub przekazanych nam zgodnie z pkt 19, że nie zgadzają się na wszelkie zmiany w niniejszych warunków lub w którymkolwiek z naszej polityki, lub ponieważ twierdzą, że produkt jest wadliwy),możemy zbada zwracane produktu i powiadomi o zwrot za pośrednictwem poczty e-mail w rozsądnym czasie. Zazwyczaj zwrócimy pieniędzy otrzymane za pomocą tej samej metody, pierwotnie użyte do zapłacenia za zakup. Będzie zwykle przetwarzamy refundacji należna możliwie jak najszybciej, a w każdym przypadku w ciągu 30 dni od dnia otrzymaliśmy anulowanie lub dniu, w którym możemy potwierdzone użytkownikowi za pośrednictwem poczty e-mail że były uprawnione do zwrotu dostawy produktów wadliwych.

9.2 Produktów zwróconych przez użytkownika z powodu wady zostanie zwrócona w całości, w tym zwrot opłat dostawy do wysyłania elementu możesz i kosztów poniesione przez element do powrotu do nas.

9.3 Niepożądanych produktów zwracane przez Ciebie w ciągu 30 dni namysłu okresu (patrz: pkt 5.1 powyżej) zostanie zwrócona w całości. Jednak zastrzegamy sobie prawo do odliczenia kosztów dostawy poniesionych podczas wysyłania produktów do Ciebie i będzie odpowiedzialny za koszty zwrotu towaru do nas.

 

10 Naszej odpowiedzialności

10.1 Możemy gwarantują użytkownikowi jest każdy produkt zakupiony od nas za pośrednictwem naszej witryny o zadowalającej jakości.

10.2 Naszej odpowiedzialności w związku z jakiegokolwiek produktu zakupiona za pośrednictwem naszej witryny jest ściśle ograniczone do ceny zakupu tego produktu.

10.3 To nie obejmują lub ograniczenia w żadnym naszej odpowiedzialności:

10.3.1 śmierci lub uszkodzenia ciała spowodowanych przez nasze zaniedbanie;

10.3.2 innemur sekcji 2 ustęp 3 1987 aktu ochrony konsumenta;

10.3.3 oszustwa lub rozmyślnego; lub

10.3.4 w sprawach których mogłoby być nielegalne dla nas do wykluczenia lub próba wyłączenia odpowiedzialności.

10.4 Możemy przyjąć żadnej odpowiedzialności za wszelkie straty dochodu lub przychód, utrata działalności, utratę zysków lub umów, utrata przewidywanych oszczędności, utratę danych, odpady okresu zarządzania lub pakietu office lub wszelkich strat pośrednich lub wynikowych lub jakiegokolwiek rodzaju, jednak wynikającej szkody i czy spowodowane czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), naruszenia umowy lub

 

11 Pisemne komunikacji

Obowiązujące przepisy ustawowe wymaga, aby niektóre informacje lub łączności, które wyślemy Ci został na piśmie. Korzystając z naszego serwisu, możesz zaakceptować, że komunikat z nami będzie głównie elektronicznej. Możemy będzie skontaktowania się z Tobą za pośrednictwem poczty e-mail lub uzyskać informacje poprzez wysłanie ogłoszenia na naszej stronie internetowej. Dla celów umowy użytkownik wyraża zgodę na to elektronicznych środków komunikacji i potwierdzasz, że wszystkich zamówień, ogłoszenia, informacji i inne materiały, które możemy dostarczyć użytkownikowi drogą elektroniczną są zgodne z wszelkich wymogów prawnych, że takie informacje w formie pisemnej. Warunek ten nie narusza ustawowych praw.

 

12 Ogłoszeń

Wszelkie zawiadomienia, podane przez Ciebie do nas muszą być podane toDermalSense za pośrednictwemhttp://www.dermalsense.co.UK/Contact-Us.html. Możemy udzielaćzawiadomienie do użytkownika w wiadomości e-mail lub adres pocztowy, które dostarczają nam po złożeniu zamówienia lub w żadnej z metod określonych w pkt 12. Zawiadomienie zostanie uznane otrzymanych i prawidłowo służył natychmiast, gdy księgowana na naszej stronie internetowej, 24 godziny po wysłaniu wiadomości e-mail lub trzy dni po dacie księgowania dowolną literę. Udowadniania usługi zawiadomieniem, będzie wystarczający, aby udowodnić, w stosunku do list, że takich list prawidłowo został skierowany, ostemplowanie i umieszczone w stanowisku oraz w przypadku e-mail wysłanej wiadomości e-mail tego rodzaju określony adres adresata.

 

13 Przeniesienie praw i zobowiązań

13.1 Umowa między użytkownikiem a nas jest wiążąca użytkownika i nas i naszych następców odpowiednich i przypisuje.

13.2 Mogą nie transferu, przypisać, opłaty lub inny sposób rozporządzi umowy, ani żadnych innych praw lub zobowiązań wynikających, bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

13.3 Firma może przenieść, przypisywanie, opłaty, zlecić lub innej formy dysponowania kontraktu lub naszych praw lub zobowiązań wynikających, w dowolnym czasie obowiązywania Umowy.

 

14 Zdarzeń poza naszą kontrolą

14.1 Możemy nie jest odpowiedzialności lub odpowiedzialne za niedopełnienie wykonania lub opóźnienia w wydajności o naszych zobowiązań wynikających z umowy jest spowodowane zdarzeniami poza nasze rozsądną kontrolę (siły wyższej zdarzenia).

14.2 Siłą wyższą obejmuje każdy akt,zdarzenia, nie happening, pominięcie lub awarii poza nasze rozsądną kontrolę i obejmuje w szczególności (bez ograniczenia) następujące:

punkcie 14.2.1 strajki, blokady w dostawach lub innych działań przemysłowych.

14.2.2 rozruchy, zamieszek, inwazji, ataków terrorystycznych lub zagrożenie atakiem terrorystycznym, wojna (niezgłoszonej lub nie) lub groźby lub przygotowania do wojny.

14.2.3 pożar, wybuch, Burza, powódź, trzęsienie ziemi, osiadania gleby, epidemii lub innych klęsk żywiołowych.

14.2.4 niemożności wykorzystania linii kolejowych, żeglugi morskiej, statki powietrzne, transportu samochodowego lub innego środka transportu publicznego lub prywatnego.

14.2.5 niemożności wykorzystania sieci telekomunikacyjnych publicznych lub prywatnych.

14.2.6 aktów, dekrety, ustawodawstwo, przepisy lub ograniczenia jakiegokolwiek rządu.

14.3 Naszą wydajność pod każdą umowę uznaje się za zawieszone na okres, który nadal siłą wyższą, i będziemy mieć przedłużenie terminu dla wydajności na czas trwania tego okresu. Będziemy wykorzystywać nasze uzasadnionych starań do doprowadzenia siłą wyższą do końca lub znaleźć rozwiązanie, w którym naszych zobowiązań wynikających z umowy mogą być wykonywane pomimo siłą wyższą.

 

15 Zwolnienie

15.1 Jeśli nie możemy, w dowolnym czasie obowiązywania Umowy, do nalegać osiąganych ścisłe jego zobowiązań wynikających z umowy lub z niniejszych warunków, lub jeśli nie możemy wykonywać żadnych praw lubśrodki zaradcze, które jesteśmy uprawnieni wynikających z umowy, to nie stanowi zrzeczenia się takie prawa lub środków odwoławczych i nie zwalnia użytkownika z przestrzegania takich zobowiązań.

15.2 Odstąpienie przez nas jakiegokolwiek niedotrzymania nie stanowi zrzeczenia się wszelkich późniejszych domyślne.

15.3 Nie odstąpienie przez nas któregokolwiek z tych terminów i warunków staje się skuteczne, chyba że wyraźnie określono zrzeczenie się i przekazywane jest w formie pisemnej zgodnie z pkt 13 powyżej.

 

16 Podzielność

Jeśli dowolny z tych warunków lub postanowień Umowy są określane przez właściwe władze za nieprawidłowy, niezgodnej z prawem lub niewykonalne w zakresie, takiego terminu, warunek lub przepis będzie w tym zakresie należy oddzielić od pozostałych warunków, warunki i przepisy, które nadal będą ważne w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo.

 

17 Całość umowy

17.1 Zarówno Państwo, jak tych warunków i każdy dokument wyraźnie określonych w nich stanowią całość porozumienia między nami w odniesieniu do przedmiotu umowy i zastępują wszelkie uprzedniej zgody, zrozumienia lub porozumienie między nami, czy ustnie lub na piśmie.

 

18 Nasze prawo w zależności od niniejszych warunków wykorzystania

18.1 Będziemy mieć prawo do rewizji i zmiany niniejszych warunków od czasu do czasu.

18.2 Użytkownik będzie z zastrzeżeniem zasad i warunków w życiew momencie zamówienia produktów od nas, chyba że jakiekolwiek zmiany do tych zasad lub tych warunków jest wymagane przez prawo lub organ rządowy (w tym przypadku zastosuje do zamówienia wcześniej wprowadzony przez użytkownika), lub jeśli mamy powiadamia o zmianie tych zasad lub tych terminów i warunków przed wysyłamy odpowiednich produktów do Ciebie (w tym przypadku mamy prawo zakładać, że użytkownik zaakceptował zmiany do terminów i warunków, chyba że można powiadomić nas inaczej w ciągu siedmiu dni roboczych od otrzymania przez Ciebie produktów).

 

19 Prawa i jurysdykcji

Umowy zakupu produktów za pośrednictwem naszej witryny będą regulowane przez prawo angielski. Wszelkie spory wynikające z lub odnoszące się do takich umów uzależnione jest od jurysdykcji niewyłączne sądów Anglii i Walii.