Free Gifts

    Spend £85.00 more to receive:
  • All gifts
  • Free Gift: Dermalogica Renew & Recharge Kit worth £40

» All gifts

DermalSense voorwaarden van verkoop

Deze pagina (samen met de documenten waarnaar op het) vertelt u de bepalingen en voorwaarden waarop wij een van de producten (producten) vermeld op onze website www.dermalsense.co.uk (onze site) aan u leveren. Lees deze bepalingen en voorwaarden zorgvuldig voordat bestellen van alle producten van onze site. U moet begrijpen dat door het bestellen van een van onze producten, u gaat ermee akkoord gebonden te zijn door deze bepalingen en voorwaarden. Vink het vakje op de kassa pagina te bevestigen uw aanvaarding van deze voorwaarden en bepalingen. 

Gelieve te begrijpen dat als je weigert te aanvaarden van deze voorwaarden en bepalingen, u zal niet zitten kundig bestellen producten van onze site. 

 

1 Informatie over ons

www.dermalsense.co.uk is een site die wordt beheerd door de schoonheid kamer (we). Onze maatschappelijke zetel en belangrijkste handel adres is DermalSense, c/O de schoonheid kamer, 23 Greenwich South Street, Londen, UK. 

 

2 Servicebeschikbaarheid

Onze site is bedoeld voor gebruik door mensen wereldwijd.

 

3 Uw status

Door het plaatsen van een bestelling via onze site, garandeert u dat: 

3.1.1 U bent wettelijk in kan komen bindende contracten; 

3.1.2 U zijn ten minste 18 jaar oud.

 

4 Hoe het contract tussen u en ons wordt gevormd

4.1 Uw bestelling vormt een aanbod aan ons om een Product te kopen. Alle bestellingen zijn onder voorbehoud van aanvaarding door ons in overeenstemming met deze voorwaarden en bepalingen. Na het plaatsen van een bestelling, ontvangt u een e-mail van ons erkennen dat wij uw bestelling (bevestiging van uw bestelling) hebben ontvangen. Houd er rekening mee dat dit niet betekent dat uw bestelling is aanvaard. Aanvaarding van uw bestelling zal plaatsvinden en de verkoop contract tussen ons (Contract) zal worden gevormd wanneer wij de bestelde producten om u te sturen tenzij wij u hebben meegedeeld dat wij uw bestelling niet aanvaarden of u het hebt geannuleerd. 

 

 

5 Rechten van de consument

5.1 Indien u zijn verdragsluitende als consument, kan u een Contract op elk moment annuleren binnen 30 dagen, vanaf de dag na ontvangst van de producten. In dit geval, ontvangt u een volledige terugbetaling van de prijs betaald voor de producten in overeenstemming met onze restitutie beleid (uiteengezet in paragraaf 9 hieronder). 

5.2 Om een Contract te annuleren, moet u ons schriftelijk informeren en retourneren van het product naar ons onmiddellijk, ongeopend, in dezelfdevoorwaarde in waarop u ze ontvangen hebt, en op eigen kosten en risico. 

5.3 Details van dit wettelijke recht, en een uitleg van hoe om te oefenen, vindt u in de bevestiging van uw bestelling. Deze bepaling is niet van invloed op uw wettelijke rechten. 

 

6 Levering

Onze verzendkosten en geschatte levertijd tijdschalen zijn opgegeven onze Levering beleid de sectie van de pagina. Wij ons inspannen om goederen te leveren binnen de geschatte termijnen, maar vertragingen af en toe als gevolg van onvoorziene omstandigheden optreden kunnen en wij niet aansprakelijk voor vertraging of mislukking zullen te leveren binnen dergelijke termijnen. 

 

7 Risico en titel

7.1 De producten zal worden op uw risico van het tijdstip van levering. 

7.2 Eigendom van de producten zal enige pass naar u wanneer we volledige betaling van alle ontvangen verschuldigde ten aanzien van de producten, inclusief levering kosten. 

 

8 Prijs en betaling

8.1 De prijs van alle producten zal worden zoals genoteerd op onze site van tijd tot tijd, behalve in gevallen van duidelijke fout. 

8.2 Deze prijzen zijn inclusief BTW maar kunnen uitsluiten leveringskosten, die zal worden toegevoegd aan het totale verschuldigde bedrag zo instellen uit in onze  Levering beleid de sectie van de pagina. 

8.3 Prijzen zijn aansprakelijk te wijzigen op elk gewenst moment, maar wijzigingenzal geen invloed op de bestellingen die we al hebben. 

8.4 Onze site bevat een groot aantal producten en het is altijd mogelijk dat, ondanks onze beste inspanningen, sommige van de producten die op onze site kan worden onjuist geprijsd. Wij zal normaal prijzen verifiëren als onderdeel van onze procedures verzending zodat, waar de juiste prijs van een Product is minder dan onze vermelde prijs, wij zal de lagere bedrag in rekening brengen wanneer het Product aan u verzenden. 

8.5 We zijn niet verplicht het Product aan u te leveren tegen de onjuiste (lagere) prijs als de prijsstelling fout duidelijk en ondubbelzinnig is en kan redelijkerwijs erkend zijn door u als een mis-pricing. 

8.6 Betaling voor alle producten moet worden door creditcard of bankpas. Wij aanvaarden betaling met Visa Credit en Debit, Mastercard, Maestro (Switch), Solo en Amex alleen. We nemen betaling van uw kaart op het moment dat wij ontvangen uw bestelling, zodra wij uw kaartgegevens hebben gecontroleerd. Producten zijn onderworpen aan beschikbaarheid. In het geval dat we niet in staat om een Product te leveren zijn zullen wij u zo spoedig mogelijk informeren. Een volledige terugbetaling krijgt waar u al hebt betaald voor het Product. 

 

9. Onze restitutie beleid

9.1 Wanneer u een Product terug naar ons (bijvoorbeeld omdat u het Contract tussen ons hebt geannuleerd, of hebben ons meegedeeld overeenkomstig paragraaf 19 dat u niet akkoord met een wijziging in deze bepalingen en voorwaarden of in een van ons beleid gaat, of omdat je beweren dat het Product defect is),We zullen het geretourneerde Product te onderzoeken en zal u van uw teruggave via e-mail binnen een redelijke termijn in kennis. Meestal zullen wij geen geld ontvangen van u gebruikend de zelfde methode oorspronkelijk gebruikt door u te betalen voor uw aankoop terugbetalen. Wij meestal verwerken de restitutie dankzij u zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 30 dagen na de dag ontvangen wij uw annulering of de dag die wij bevestigd u via e-mail dat u op restitutie voor de levering van het defecte Product recht waren. 

9.2 Producten geretourneerd door u vanwege een gebrek zal worden terugbetaald in volle, met inbegrip van een restitutie van de verzendkosten voor u het item naar u en de kosten die door u zijn gemaakt in het item terug te keren naar ons verzendt.

9.3 Ongewenste producten geretourneerd door u binnen de 30 dag cooling-off periode (zie punt 5.1 hierboven) zal volledig worden terugbetaald. Echter, behouden wij ons het recht op aftrek van de leveringskosten van de in de producten aan u verzenden en u zult verantwoordelijk voor de kosten van het item terug te keren naar ons. 

 

10. Onze aansprakelijkheid

10.1 Wij garandeert u dat elk Product gekocht bij ons via onze site van bevredigende kwaliteit is.

10.2 Onze aansprakelijkheid in verband met een Product gekocht via onze site is strikt beperkt tot de aankoopprijs van dat Product. 

10.3 Dit niet opnemen of op enigerlei wijze beperken onze aansprakelijkheid:

10.3.1 voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid; 

10.3.2 under sectie 2, lid 3 van de Consumer Protection Act 1987;

10.3.3 voor fraude of frauduleuze misrepresentatie; of

10.3.4 voor alle aangelegenheden waarvoor het illegale voor ons uit te sluiten, of probeert te sluiten, onze aansprakelijkheid. 

10.4 Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor verlies van inkomsten of inkomsten, verlies van zaken, verlies van winst of contracten, verlies van verwachte besparingen, verlies van gegevens, afval van beheer of kantoor tijd of voor indirecte of gevolgschade of schade van welke aard die hoe dan ook veroorzaakt en ongeacht of deze veroorzaakt door onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk of

 

11 Geschreven communicatie

Toepasselijke wetten vereisen dat sommige van de informatie of communicatie die we u sturen moet schriftelijk. Bij het gebruik van onze site, accepteert u dat communicatie met ons vooral elektronische zullen. We zullen contact met u opnemen per e-mail of u voorzien van informatie door het plaatsen van mededelingen op onze website. Voor contractuele doeleinden, gaat u akkoord met deze elektronische communicatiemiddelen en u erkent dat alle contracten, aankondigingen, informatie en andere mededelingen die wij elektronisch aan u verstrekken voldoen aan elke wettelijke verplichting dat dergelijke mededelingen schriftelijk worden. Deze voorwaarde is niet van invloed op uw wettelijke rechten. 

 

12 Aankondigingen

Alle kennisgevingen die door u aan ons gegeven moeten worden gegeven via toDermalSense http://www.dermalsense.co.uk/contact-us.html. We kunnen gevenkennisgeving aan u op de e-mail- of postadres die u verstrekt aan ons bij het plaatsen van een bestelling, of in een van de in lid 12 genoemde manieren. Kennisgeving zal geacht ontvangen en goed geserveerd onmiddellijk wanneer geplaatst op onze website, 24 uur nadat een e-mail is verzonden, of drie dagen na de datum van boeking van een van de letters. De service van iedere mededeling te bewijzen, zal het volstaan om te bewijzen, in het geval van een brief, dat dergelijke brief naar behoren was gericht, gestempeld en geplaatst in de post en, in het geval van een e-mail, die dergelijke e-mail is verzonden naar het opgegeven e-mailadres van de geadresseerde. 

 

13 Overdracht van rechten en verplichtingen

13.1 Het contract tussen u en ons is bindend over u en ons en onze respectievelijke opvolgers en toegewezen. 

13.2 U kan niet overdragen, toewijzen, opladen of anders vervreemden van een Contract, of een van uw rechten of verplichtingen uit hoofde van het, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. 

13.3 Wij kan overdragen, toewijzen, opladen, onderaanneming of anders vervreemden van een Contract, of een van onze rechten of verplichtingen uit hoofde van het, op elk moment tijdens de looptijd van het Contract. 

 

14 Evenementen buiten onze controle

14.1 Wij zullen niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het niet uitvoeren, of vertraging in de prestaties van, een van onze verplichtingen uit hoofde van een Contract dat wordt veroorzaakt door gebeurtenissen buiten onze redelijke controle (overmacht). 

14.2 Een overmacht omvat een handeling,gebeurtenis, niet-happening, nalatigheid of ongevallen buiten onze redelijke controle en omvat met name (zonder beperking) de volgende handelingen uit:

14.2.1 stakingen, uitsluitingen of andere industriële actie. 

14.2.2 ongeregeldheden, oproer, invasie, terroristische aanslag of dreiging van terroristische aanslagen, oorlog (of verklaard of niet) of bedreiging of voorbereiding voor oorlog.

14.2.3 brand, explosie, storm, overstroming, aardbeving, verzakking, epidemie of andere natuurramp. 

14.2.4 onmogelijkheid van het gebruik van spoorwegen, scheepvaart, vliegtuigen, motor vervoer of andere middelen van openbaar of particulier vervoer. 

14.2.5 onmogelijkheid van het gebruik van openbare of particuliere telecommunicatienetwerken. 

14.2.6 de handelingen, decreten, wetgeving, verordeningen of beperkingen van enige regering.

14.3 Onze prestaties onder een Contract wordt geacht te zijn geschorst voor de periode dat de overmacht voortduurt, en we zullen hebben de extensie van tijd voor prestaties voor de duur van die periode. Onze redelijke inspanningen zullen we gebruiken om de overmacht tot een einde brengen of een oplossing waarmee onze verplichtingen uit hoofde van het Contract kunnen worden uitgevoerd ondanks de overmacht te vinden. 

 

15 Opheffing

15.1 Als wij niet, op elk moment tijdens de looptijd van een Contract, erop aan te dringen op strikte uitvoering van een van uw verplichtingen onder het Contract of een van deze gebruiksvoorwaarden, of als we niet de rechten uitoefenen ofrechtsmiddelen waarop wij recht onder het Contract hebben, dit vormt geen verklaring van afstand van dergelijke rechten of rechtsmiddelen en zullen u niet verlossen van naleving van dergelijke verplichtingen.

15.2 Een ontheffing door ons van elke standaard vormt geen verklaring van afstand van eventuele latere standaard. 

15.3 Geen verklaring van afstand door ons van een van deze voorwaarden en bepalingen zijn effectieve tenzij het is uitdrukkelijk afstand doen en u in te schrijven in overeenstemming met paragraaf 13 boven wordt overgelegd. 

 

16 Scheidbaarheid

Als een van deze voorwaarden of bepalingen van een Contract worden bepaald door een bevoegde autoriteit als ongeldig, onwettig of onafdwingbaar mate, zal dergelijke voorwaarde, voorwaarde of bepaling in zoverre worden gescheiden van de overige voorwaarden en bepalingen die geldig is in de ruimste mate toegestaan door de wet zal blijven. 

 

17 Volledige overeenkomst

17.1 Deze voorwaarden en bepalingen en elk document uitdrukkelijk bedoeld in hen vertegenwoordigen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot het onderwerp van een overeenkomst en vervangt alle voorafgaande overeenkomst, begrip of regeling tussen ons, hetzij mondeling of schriftelijk. 

 

18 Ons recht om te variëren deze termijnen en voorwaarden

18.1 Wij hebben het recht om te herzien en deze bepalingen en voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. 

18.2 U zal onderworpen zijn aan het beleid en voorwaarden geldendeop het moment dat u producten van ons, bestelt tenzij een wijziging van dit beleid of deze voorwaarden en bepalingen is vereist door wet of overheidsinstelling (in welk geval het gelden voor orders die eerder door u zijn geplaatst) worden gemaakt, of als wij op de hoogte van de wijziging van dit beleid of deze bepalingen en voorwaarden voordat u sturen wij de relevante producten aan u (in welk geval hebben wij het recht om te veronderstellen dat u hebt aanvaard de wijzigen naar de bepalingen en voorwaarden, tenzij u ons binnen zeven werkdagen na ontvangst van de producten aan het tegendeel in kennis). 

 

19 Wet en jurisdictie

Contracten voor de aankoop van producten via onze site zal worden beheerst door Nederlands recht. Geschillen die voortvloeien uit of gerelateerd aan zullen dergelijke contracten worden onderworpen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Engeland en Wales.