Free Gifts

 • All gifts
 • Free Gift: Redness Relief Essence 50ml worth £19

» All gifts

DermalSense gebruiksvoorwaarden

Deze pagina (samen met de documenten waarnaar op het) vertelt u de gebruiksvoorwaarden waarop u kan maken gebruik van onze website www.dermalsense.co.uk (onze site), of als een gast of een geregistreerde gebruiker. Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u begint met het gebruik van de site. Door het gebruik van onze site, geeft u aan dat u deze Gebruiksvoorwaarden accepteert en dat u ermee instemt zich te houden aan hen. Als u niet akkoord met deze gebruiksvoorwaarden gaat, gelieve zich te onthouden van het gebruik van onze site.Toegang tot onze site

Toegang tot onze site is toegestaan op een tijdelijke basis en we behouden ons het recht tot intrekking of wijziging van de service die wij op onze site zonder kennisgeving (zie hieronder leveren). We zullen niet aansprakelijk indien om welke reden onze site niet beschikbaar op elk moment of gedurende het tijdvak is.

Wij kunnen van tijd tot tijd, toegang beperken tot sommige delen van onze site, of onze gehele site, voor gebruikers die zich bij ons hebt ingeschreven.

Als u kiezen, of u zijn voorzien, een identificatiecode van de gebruiker, wachtwoord of elk ander deel van de informatie als onderdeel van onze beveiligingsprocedures, u moet dergelijke informatie als vertrouwelijk behandelen en u moet het niet bekendmaken aan derden. Wij hebben het recht om uit te schakelen elke gebruiker identificatiecode of wachtwoord, of door u gekozen of door ons, op elk moment, toegewezen als in onze advies hebt u niet voldoen aan een van de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden.

U bent verantwoordelijk voor het treffen van alle regelingen nodig voor you toegang hebben tot onze site. U bent ook verantwoordelijk voor dat alle personen die toegang hebben tot onze site via uw internetverbinding zich bewust zijn van deze voorwaarden, en dat zij in overeenstemming zijn met hen.Intellectuele eigendomsrechten

Wij zijn de eigenaar of de licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op onze site, en in de daarop gepubliceerde materiaal. Deze werken worden beschermd door auteursrechtwetten en -verdragen over de hele wereld. Alle dergelijke rechten zijn voorbehouden.

U mag één exemplaar afdrukken, en extracten, van alle pagina's van onze site voor uw persoonlijke verwijzing mag downloaden en u mag trekken de aandacht van anderen binnen uw organisatie te materiaal geplaatst op onze site.

Moet u de papieren of digitale exemplaren van materialen die u hebt afgedrukt of gedownload op enigerlei wijze niet wijzigen en u mag illustraties, foto's, video of audio sequenties of geen afbeeldingen afzonderlijk van de begeleidende tekst gebruiken.

Onze status (en die van een geïdentificeerde contribuanten) zoals de auteurs van materiaal op onze website moeten altijd worden erkend.

U moet niet gebruiken een deel van de materialen op onze site voor commerciële doeleinden zonder het verkrijgen van een vergunning om dit te doen bij ons of onze licentiegevers.

Als u afdrukken, kopiëren of downloaden van een deel van onze site in schending van deze gebruiksvoorwaarden, uw recht op het gebruik van onze site onmiddellijk zal ophouden en u moet, naar onze keuze, retourneren of te vernietigen alle kopieën van de materialen die u hebt gemaakt.Vertrouwen op informatie Gepost

Commentaar en andere materialen geplaatst op onze site zijn niet bedoeld om oplopen tot advies waarop afhankelijkheid moet worden geplaatst. Daarom wijzen wij alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid die voortvloeien uit eventuele afhankelijkheid op dergelijke materialen geplaatst door elke bezoeker van onze site, of door iedereen die kan worden op de hoogte van de inhoud ervan.Onze site regelmatig wijzigingen

Wij streven naar onze site regelmatig bijwerken, en kan de inhoud op elk moment wijzigen. Als de noodzaak zich voordoet, kunnen we opschorten toegang op onze site, of voor onbepaalde tijd sluiten. Het materiaal op onze site op een bepaald moment verouderd kan worden, en wij zijn onder geen verplichting om bij te werken van dergelijk materiaal.Onze aansprakelijkheid

De op onze site weergegeven materiaal wordt verstrekt zonder garanties, voorwaarden of garanties met betrekking tot de juistheid ervan. Voor zover toegestaan door de wet, we, andere leden van onze groep van bedrijven en derden verbonden met ons hierbij uitdrukkelijk uitsluiten:

  • Alle voorwaarden, garanties en andere voorwaarden die anders zouden kunnen worden geïmpliceerd door statuut, gewoonterecht of de wet van het eigen vermogen
  • Enige aansprakelijkheid voor enige directe, indirecte of gevolgschade of schade door enige gebruiker in verband met onze site of in verband met het gebruik, onvermogen tot gebruik, of de resultaten van het gebruik van onze site, websites gekoppeld aan het en materialen geplaatst op, inclusief, zonder beperking enige aansprakelijkheid voor
  • verlies van inkomen of inkomsten
  • verlies van zaken
  • verlies van winst of contracten
  • verlies van verwachte besparingen
  • verlies van gegevens
  • verlies van goodwill
  • beheer of kantoor tijd verspild en
  • voor andere verlies of schade van welke aard, hoe dan ook veroorzaakt en ongeacht of deze veroorzaakt door onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van de overeenkomst of anderszins, zelfs als de te verwachten.

Dit heeft geen invloed op onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid, noch onze aansprakelijkheid voor frauduleuze misrepresentatie of misrepresentatie als aan een fundamentele kwestie, noch elke andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt onder toepasselijk recht.Informatie over u en uw bezoek aan onze site

Wij verwerken informatie over u in overeenstemming met onze Privacybeleid . Door het gebruik van onze site, stemt u in met deze verwerking en garandeert u dat alle door u verstrekte gegevens juist is.Transacties verricht via onze site

Contracten voor de levering van goederen via onze site of als gevolg van bezoeken van u gevormd worden beheerst door onze begrippen en voorwaarden van de voorziening.Virussen, hacking en andere overtredingen

U moet onze site niet misbruiken door bewust virussen, Trojaanse paarden, wormen, logic bombs of ander materiaal die schadelijke of technologisch schadelijk is. U moet niet proberen onbevoegde toegang krijgen tot onze site, de server waarop onze website is opgeslagen of enige server, computer of database met onze site verbonden. U moet niet aanvallen onze site via een denial-of-service-aanval of een gedistribueerde Denial-of-service-aanval.

Door het schenden van deze bepaling, zou u plegen strafbaar onder de Computer misbruik Act 1990. Wij zullen een dergelijke schending verslag uit de relevante autoriteiten van de wetshandhaving en wij zullen met deze autoriteiten samenwerken door openbaarmaking van uw identiteit aan hen. In het geval van een dergelijke schending, zal uw recht op het gebruik van onze site onmiddellijk ophouden.

We zullen niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade veroorzaakt door een gedistribueerde denial-of-service-aanval, virussen of andere technologisch schadelijk materiaal die infecteren kan, uw computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of ander merkgebonden materiaal toe te schrijven aan uw gebruik van onze site of uw downloaden van materiaal gepost op het, of op een website die is gekoppeld aan het.Link naar onze site

U kan koppelen aan onze home page, geboden dat u dit doen op een eerlijke en legale manier en niet onze reputatie schade of profiteren van het, maar u moet een koppeling niet in een zodanige stellen voor elke vorm van vereniging, goedkeuring of bekrachtiging opzetvan onze kant waar niets bestaat.

U moet niet een link van een website die niet door u wordt bezeten. Onze site moet niet worden omlijst op elke andere site. Wij behouden ons het recht te trekken koppelen toestemming zonder voorafgaande kennisgeving. 

Als u wenst te maken van elk gebruik van materiaal op onze andere website dan die hierboven uiteengezet, te richten gelieve uw verzoek tot info@dermalsense.co.uk.Links van onze site

Waar onze site bevat links naar andere sites en bronnen aangeleverd door derde partijen, deze links worden aangeboden voor uw informatie alleen. We hebben geen controle over de inhoud van die sites of informatiebronnen en accepteren geen verantwoordelijkheid voor hen of voor verlies of schade die uit uw gebruik van hen voortvloeien kan.Bevoegdheid en toepasselijk recht

De Engelse rechter heeft exclusieve bevoegdheid over elke andere claim die voortvloeien uit of gerelateerd aan, een bezoek aan onze site, hoewel we het recht behouden om een vordering tegen u wegens schending van deze voorwaarden in uw land van verblijf of andere relevante landen.

Deze voorwaarden voor gebruik en elke betwisting of vordering voortvloeiend uit of in verband met hen of hun onderwerp of vorming (inclusief niet-contractuele geschillen of vorderingen) worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens het recht van Engeland en Wales.Variaties

We kunnen deze gebruiksvoorwaarden op elk moment herzien door wijziging van deze pagina. U wordt verwacht om te controlerenDeze pagina om van tijd tot tijd kennis te nemen van eventuele veranderingen die we gemaakt, zoals zij zijn bindend voor u. Enkele van de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden kan ook worden vervangen door bepalingen of aankondigingen bekendgemaakt elders op onze site. Uw bezorgdheid

Als u zich zorgen over materiaal dat op onze site verschijnt, neem contact op met info@dermalsense.co.uk.

 

Dank u voor uw bezoek aan onze site.