Free Gifts

  Spend £65.00 more to receive:
 • All gifts
 • Free Gift: 3 Dermalogica Trial Sizes

» All gifts

DermalSense όροι χρήσης

Αυτή η σελίδα (μαζί με τα έγγραφα που αναφέρονται σε αυτό) σάς ενημερώνει τους όρους χρήσης στην οποία μπορείτε να κάνετε χρήση του www.dermalsense.co.uk μας ιστοσελίδα (μας τοποθεσία), είτε ως "Guest" ή εγγεγραμμένος χρήστης. Παρακαλούμε διαβάστε αυτούς τους όρους χρήσης προσεκτικά πριν να ξεκινήσετε να χρησιμοποιήσετε την τοποθεσία. Χρησιμοποιώντας το δικτυακό μας τόπο, μπορείτε να υποδείξετε ότι αποδέχεστε αυτούς τους όρους χρήσης και ότι συμφωνείτε να συμμορφωθεί με τους. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους χρήσης, παρακαλώ απέχουν από τη χρήση του site μας.

Πρόσβαση στο site μας

Επιτρέπεται σε προσωρινή βάση να έχει πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας και διατηρούμε το δικαίωμα να αποσύρει ή να τροποποιήσει υπηρεσιών που παρέχουμε στο δικτυακό τόπο μας χωρίς προειδοποίηση (βλέπε κατωτέρω). Θα δεν ευθύνεται εάν για οποιονδήποτε λόγο μας site δεν είναι διαθέσιμη σε οποιαδήποτε στιγμή ή για οποιαδήποτε χρονική περίοδο.

Από καιρό σε καιρό, ενδέχεται να περιορίσουμε πρόσβαση σε ορισμένα τμήματα του site μας ή να μας ολόκληρη την τοποθεσία, για τους χρήστες που έχουν την καταστατική έδρα μαζί μας.

Εάν μπορείτε να επιλέξετε ή να παρέχουν, με έναν κωδικό αναγνώρισης χρήστη, κωδικό πρόσβασης ή κάθε άλλο τμήμα των πληροφοριών ως μέρος των διαδικασιών μας ασφάλεια, πρέπει να μεταχειρίζεστε οι πληροφορίες αυτές ως εμπιστευτικές και δεν πρέπει να αποκαλύψετε μπορεί σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος. Έχουμε το δικαίωμα να απενεργοποιήσετε κάθε κωδικό αναγνώρισης χρήστη ή τον κωδικό πρόσβασης, εάν έχει επιλεγεί από εσάς ή από εμάς, κατανέμονται ανά πάσα στιγμή, εάν κατά τη γνώμη μας σας παρέλειψαν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις των παρόντων όρων χρήσης.

Είστε υπεύθυνοι για όλες τις διατάξεις που είναι αναγκαίες για you για να έχουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας. Είστε επίσης υπεύθυνοι για την εξασφάλιση ότι όλα τα πρόσωπα που έχουν πρόσβαση site μας μέσω της σύνδεσης internet έχουν επίγνωση των όρων αυτών, και ότι συμμορφώνονται προς τους.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Είμαστε ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος της άδειας του συνόλου των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, στην τοποθεσία μας, και το υλικό που δημοσιεύεται σε αυτό. Τα έργα αυτά προστατεύονται από νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και συνθηκών στον κόσμο. Όλα τα δικαιώματα είναι δεσμευμένα.

Σας μπορεί να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο και μπορεί να λήψη εκχυλίσματα, κάθε σελίδα(ες) από μας τοποθεσία για την αναφορά σας προσωπικά και σας μπορεί να επιστήσω την προσοχή των άλλων σας οργανισμό στο υλικό που καταχωρήθηκε στο δικτυακό τόπο μας.

Δεν πρέπει να τροποποιήσετε το χαρτί ή ψηφιακών αντιγράφων κάθε υλικών εκτυπώσετε ή λήψη με οποιονδήποτε τρόπο, και δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε εικόνες, φωτογραφίες, ακολουθίες βίντεο ή ήχου ή γραφικά χωριστά από οποιοδήποτε συνοδευτικό κείμενο.

Μας κατάσταση (και που τυχόν εντοπίστηκαν συνεισφερόντων) όπως οι συντάκτες του υλικού στο δικτυακό τόπο μας πρέπει πάντα να το αναγνωρίσουμε.

Πρέπει να χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε τμήμα των υλικών στο δικτυακό τόπο μας για εμπορικούς σκοπούς χωρίς να λάβει σχετική άδεια να το κάνουν από εμάς ή μας αδειοδόχους.

Εάν εκτυπώσετε, αντιγράψετε ή λήψη οποιοδήποτε τμήμα του site μας κατά παράβαση των παρόντων όρων χρήσης, το δικαίωμα σας να χρησιμοποιήσετε την τοποθεσία μας στο θα παύσουν αμέσως και πρέπει, κατά την επιλογή μας, επιστροφή ή καταστρέψετε οποιαδήποτε αντίγραφα των υλικών που έχετε κάνει.

Εξάρτηση από τις πληροφορίες που έχουν καταχωρηθεί

Σχόλιο και άλλα υλικά που καταχωρήθηκε στο δικτυακό τόπο μας δεν προορίζονται να ανέλθει σε συμβουλές κατά την οποία θα πρέπει να διατεθούν εξάρτηση. Ως εκ τούτου, αποποιούνται κάθε ευθύνη και ευθύνη που προκύπτει από κάθε επίκληση που διατίθενται σχετικά με αυτές τις ύλες από κάθε επισκέπτης στην ιστοσελίδα μας, ή από οποιονδήποτε που ενδέχεται να ενημερώνονται οποιοδήποτε από τα περιεχόμενά του.

Μας αλλαγές τοποθεσίας τακτικά

Στόχο την τακτική ενημέρωση του site μας, και μπορεί να αλλάξει το περιεχόμενο ανά πάσα στιγμή. Εάν παραστεί ανάγκη, μπορεί να αναστείλει την πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας, ή να το κλείσετε αόριστο χρονικό διάστημα. Κάποιο από το υλικό στο δικτυακό τόπο μας μπορεί να είναι ενημερωμένο ανά πάσα στιγμή, και είμαστε καμία υποχρέωση να ενημερώσετε τέτοιου υλικού.

Η ευθύνη μας

Το υλικό που εμφανίζεται στο δικτυακό τόπο μας παρέχεται χωρίς τις εγγυήσεις, τις συνθήκες ή τις εγγυήσεις ως προς την ακρίβεια. Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, εμείς, άλλα μέλη της ομάδας μας, των εταιρειών και των τρίτων μερών συνδέονται μας ρητή εξαίρεση:

  • Όλοι οι όροι, εγγυήσεων και άλλων όρων που διαφορετικά ίσως να σιωπηρή καταστατικού, κοινό δίκαιο ή το δίκαιο του μετοχικού κεφαλαίου
  • Οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση ή παρεπόμενη απώλεια ή ζημία που πραγματοποιήθηκαν από οποιονδήποτε χρήστη σε σχέση με την ιστοσελίδα μας ή σε σχέση με τη χρήση, την αδυναμία χρήση, ή τα αποτελέσματα της χρήσης του site μας, κάθε ιστοσελίδες που συνδέονται με αυτή και τυχόν ύλες posted on, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό οποιαδήποτε ευθύνη για
  • απώλεια του εισοδήματος ή των εσόδων
  • απώλειας επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
  • απώλεια κερδών ή συμβάσεις
  • Απώλεια αναμενόμενων αποταμιεύσεων
  • απώλεια δεδομένων
  • απώλεια υπεραξίας
  • χαμένο χρόνο διαχείρισης ή του office και
  • για οποιαδήποτε άλλη απώλεια ή ζημία οποιουδήποτε είδους, ωστόσο στις οποίες προκύπτουν και προκαλούμενα από αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας), κατά παραβίαση της σύμβασης ή διαφορετικά, ακόμη και αν προβλέψιμες.

Αυτό δεν επηρεάζει την ευθύνη μας για το θάνατο ή τις σωματικές βλάβες που προκύπτουν από αμέλεια μας, ούτε μας ευθύνη για απάτη βιτρίνας ή ψευδών δηλώσεων για ένα θεμελιώδες ζήτημα, ούτε οποιαδήποτε άλλη ευθύνη που δεν μπορεί να αποκλείεται ή περιορισμένη υπό εφαρμοστέο δίκαιο.

Πληροφορίες για εσάς και σας επισκέψεις στο site μας

Επεξεργαζόμαστε πληροφορίες για εσάς με μας πολιτική απορρήτου. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας, έχετε τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία αυτή και σας σύλληψης ότι όλα τα δεδομένα που παρέχονται από εσάς είναι ακριβές.

Συναλλαγές που συνάπτονται μέσω του site μας

Συμβάσεις για την προμήθεια αγαθών που σχηματίζονται μέσω του site μας ή ως αποτέλεσμα των επισκέψεων που πραγματοποιήθηκαν από εσάς διέπονται από τους όρους και τους όρους της προσφοράς.

Ιοί, καταστέλλει και άλλες αξιόποινες πράξεις

Σας δεν πρέπει να χρησιμοποιούν καταχρηστικά την τοποθεσία μας στο εισάγοντας εν γνώσει τους ιούς, ιούς τύπου Trojan, ιούς τύπου worm, λογικές βόμβες ή άλλου υλικού το οποίο είναι κακόβουλο ή τεχνολογικά επιβλαβείς. Δεν πρέπει να επιχειρήσετε να αποκτήσει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας, στην οποία είναι αποθηκευμένο το site μας ή οποιουδήποτε διακομιστή, την υπολογιστή ή τη βάση δεδομένων που συνδέονται με την τοποθεσία μας στο διακομιστή. Σας δεν πρέπει να επιτεθούν μας τοποθεσία μέσω μιας επίθεσης τύπου άρνησης υπηρεσίας ή κατανεμημένη άρνηση-υπηρεσία επίθεσης.

Από την παραβίαση της παρούσας διάταξης, θα επιβεβαιώσετε ποινικό αδίκημα δυνάμει του υπολογιστή κατάχρηση Act 1990. Να αναφέρει οποιαδήποτε παραβίαση αρχές επιβολής του νόμου σχετικές και εμείς θα συνεργαστούν με τις αρχές αυτές καταστρατηγείται την ταυτότητά σας για να τους. Στην περίπτωση της μια τέτοια παραβίαση, το δικαίωμα σας να χρησιμοποιήσετε την τοποθεσία μας στο θα παύσουν αμέσως.

Εμείς θα δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκαλείται από μια κατανεμημένη επίθεση τύπου άρνησης υπηρεσίας, οι ιοί ή άλλα τεχνολογικά επιβλαβές υλικό που μπορεί να προσβάλει τον εξοπλισμό πληροφορικής, προγράμματα ηλεκτρονικού υπολογιστή, δεδομένα ή άλλα ιδιόκτητο υλικό λόγω της χρήσης σας του site μας ή για να σας τη λήψη οποιουδήποτε υλικού καταχωρούνται σε αυτό, ή σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα που συνδέονται με αυτήν.

Σύνδεση με δικτυακό μας τόπο

Σας μπορεί να συνδέει με τη σελίδα μας σπίτι, που κάνετε, ώστε να είναι δίκαιη και νομική και δεν βλάψει τη φήμη μας ή να επωφεληθούν από αυτό, αλλά δεν πρέπει να καθιερώσει μια σύνδεση κατά τρόπον ώστε να προτείνει οποιαδήποτε μορφή του συνεταιρίζεσθαι, την έγκριση ή την καταχώρισηαπό την πλευρά μας, όπου δεν υπάρχει κανένα.

Σας δεν πρέπει να καθιερώσει μια σύνδεση από οποιαδήποτε τοποθεσία Web που δεν σας ανήκει. Site μας δεν πρέπει να διαμορφωθούν για οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία. Διατηρούμε το δικαίωμα να ανακαλέσετε το δικαίωμα σύνδεσης χωρίς προειδοποίηση.

Εάν επιθυμείτε να κάνει οποιαδήποτε χρήση του υλικού στο δικτυακό τόπο μας εκτός από αυτή που αναφέρονται ανωτέρω, απευθύνετε την αίτησή σας για να info@dermalsense.co.uk.

Οι συνδέσεις από το site μας

Όταν μας τοποθεσία περιέχει συνδέσεις προς άλλες τοποθεσίες και πόρους που παρέχονται από τρίτους, οι συνδέσεις αυτές προβλέπονται μόνο τις πληροφορίες σας. Εμείς δεν έχουν κανέναν έλεγχο πάνω από το περιεχόμενο του εν λόγω ιστοτόπους ή πόρους και αποδέχεται καμία ευθύνη για αυτά ή για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση τους.

Δικαιοδοσία και εφαρμοστέο δίκαιο

Αγγλικών δικαστηρίων θα έχει αποκλειστική δικαιοδοσία για οποιαδήποτε αξίωση που προκύπτουν από, ή σχετίζονται με, μια επίσκεψη στο site μας, αν και διατηρούμε το δικαίωμα να προσφύγει στο Δικαστήριο εναντίον σας για παράβαση των όρων αυτών στην χώρα κατοικίας σας ή οποιαδήποτε άλλη σχετική χώρα.

Αυτοί οι όροι χρήσης και κάθε διαφορών ή απαίτηση που απορρέει από ή έχει σχέση με τους ή τους θέμα ή σχηματισμού (συμπεριλαμβανομένων των μη συμβατικών διαφορών ή απαιτήσεων) πρέπει να διέπεται και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με το δίκαιο της Αγγλίας και της Ουαλίας.

Παραλλαγές

Αυτό μπορεί να αναθεωρείται αυτούς τους όρους χρήσης ανά πάσα στιγμή και με την τροποποίηση αυτή η σελίδα. Είναι αναμενόμενο να ελέγξετεη σελίδα από καιρό σε καιρό για να λάβει ανακοίνωση για τις αλλαγές που κάναμε, όπως αυτές είναι δεσμευτική για εσάς. Ορισμένες από τις διατάξεις που περιέχονται σε αυτούς τους όρους χρήσης μπορεί επίσης να αντικατασταθούν από τις διατάξεις ή προκηρύξεις δημοσιεύονται αλλού στο δικτυακό τόπο μας.

Τις ανησυχίες σας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ανησυχίες σχετικά με το υλικό, το οποίο εμφανίζεται στο δικτυακό τόπο μας, επικοινωνήστε με το info@dermalsense.co.uk.

 

Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε την ιστοσελίδα μας.